Brak świadectwa energetycznego a grzywna

Brak świadectwa energetycznego a grzywna

Świadectwo energetyczne to dokument, w który muszą zaopatrzyć się właściciele nieruchomości wystawianych na sprzedaż lub przeznaczanych na wynajem, w celu wykazania charakterystyki energetycznej w budynku. Ze względu na nowelizację przepisów coraz więcej osób potrzebuje świadectwa na przykład po to, by zamieść ofertę sprzedaży lub reklamę swojego domu czy mieszkania. Dlatego warto zapoznać się z przepisami określającymi, kto obowiązkowo musi wystąpić o certyfikat energetyczny – pozwoli to uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji w postaci grzywny.

Kto musi posiadać świadectwo energetyczne, by uniknąć grzywny?

Obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego nieruchomości mają osoby, które wystawiają nieruchomość na sprzedaż lub wynajem. Wówczas konieczne jest podanie w ogłoszeniu lub reklamie charakterystyki energetycznej budynku. Dlatego osoby te, kiedy są już zdecydowane na sprzedaż lub wynajem, powinny jak najszybciej skontaktować się z certyfikowanym audytorem energetycznym. 

Po przekazaniu mu formularza zawierającego wszystkie potrzebne dane wprowadzi on parametry do specjalnego systemu oraz wykona obliczenia. Proces ten trwa zazwyczaj około 7 dni roboczych, dlatego warto zaplanować go z odpowiednim wyprzedzeniem, by potem w razie kontroli nie narazić się na grzywnę.

Co trzeba zrobić po uzyskaniu świadectwa, by uniknąć grzywny?

Po otrzymaniu świadectwa energetycznego należy przedstawić je notariuszowi. Można zrobić to zarówno w formie tradycyjnej papierowej, jeśli właśnie tak zostało sporządzone, jak i elektronicznej. W przypadku drugiej opcji dokument należy dostarczyć za pośrednictwem oficjalnego portalu ePUAP.

W przypadku niedopełnienia obowiązku przekazania świadectwa energetycznego sytuacja ta zostanie odnotowana w akcie notarialnym, a to może spowodować nałożenie grzywny. Notariusz może też odmówić wykonania czynności notarialnej osobie chcącej dokonać sprzedaży lub najmu lokalu, jeśli nie przedłoży mu ona ważnego certyfikatu energetycznego. 

Grzywna za brak świadectwa energetycznego – kto ją nakłada, jak jest egzekwowana i od czego zależy wysokość kary?

W przypadku wystąpienia kontroli, za brak świadectwa energetycznego można zostać obciążonym grzywną. Wysokość kary za niedopełnienie obowiązku uzyskania lub przedstawienia notariuszowi dokumentu może sięgać do 5 000 zł.

Grzywna za nieprzekazanie świadectwa energetycznego może zostać nałożona przede wszystkim przez sąd lub nadzór budowlany, ale to wcale nie koniec. Mogą tego dokonać także policja oraz gmina.

Jednak w jaki sposób organy te mogą dowiedzieć się o niedopełnieniu obowiązkowych formalności? Może do tego dojść na wniosek osoby wynajmującej lub kupującej lokal. Wówczas może ona skierować sprawę na policję, która może nałożyć mandat wysokości do 500 zł. W sytuacji, kiedy właściciel nieruchomości odmówi zapłaty mandatu, sprawa zostaje skierowana na drogę sądową, gdzie może zostać naliczona maksymalna grzywna wysokości 5 000 zł.

Inną opcją, za pomocą której właściciel może zostać sprawdzony pod kątem przekazania świadectwa energetycznego, jest losowa kontrola. Wówczas specjalny system wyrywkowo wybiera, gdzie sprawdzić, czy zostały dopełnione formalności.

Brak przekazania świadectwa energetycznego może też zostać ujawniony w trakcie kontroli dokumentacji w urzędzie miasta lub gminy.

 W celu uniknięcia kar we wskazanych wyżej sytuacjach osoba odpowiedzialna za sprzedaż lub wynajem powinna odpowiednio wcześnie zadbać o świadectwo i jego przekazanie do notariusza. Wówczas nie musi się obawiać nieprzyjemnych konsekwencji prawnych.

Za co jeszcze grozi grzywna?

Grzywna grozi także za posiadanie nieważnego świadectwa energetycznego. Dokument ten należy aktualizować co 10 lat. Czas ten dotyczy jednak tylko budynków, których charakterystyka i parametry nie uległy zmianie od momentu uzyskania świadectwa. Do takich zmian można zaliczyć na przykład termomodernizację albo wymianę pieca w domu. Zatem osoby, które wykonały w nieruchomości tego typu prace, są zobowiązane do aktualizacji dokumentu wcześniej. Muszą one w chwili zmiany parametrów ponownie wypełnić specjalny formularz, wprowadzając aktualne dane, a następnie zaczekać, aż certyfikowany audytor energetyczny wystawi nowy, ważny certyfikat.

W przypadku nieaktualnego świadectwa lub braku podania nowych parametrów po dokonaniu zmian można narazić się na grzywnę analogicznie do sytuacji braku świadectwa. Dlatego zawsze warto ubiegać się o dokument lub jego aktualizację odpowiednio wcześnie, a po jego uzyskaniu przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Oceń artykuł

Brak świadectwa energetycznego. Ile wynosi grzywna?
Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.

Zaczynamy

Audytowo gwarantuje szybkie wykonanie certyfikatu, nawet w 24h. Działamy w całej Polsce.